Kristijan Obšust

STRUČNA BIOGRAFIJA

Kristijan Obšust je socijalni antropolog i arheolog, MA. Završio je studije na Odeljenju za arheologiju, kao i na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Nezavisni je istraživač, osnivač Centra za istraživanje kolektivnih identiteta i političke mitologije, stručni saradnik nekoliko kulturnih i naučnih institucija, nevladinih organizacija, naučnih časopisa i internet portala. Autor je naučne studije “Konstrukcija slovenstva u politici i nauci: Stvaranje (sve)slovenskih tradicija, ideološke koncepcije o slovenskom jedinstvu i njihove refleksije”, kao i knjige “Ogledi o prošlosti: Izbor tekstova iz arheologije”. Napisao je nekoliko radova publikovanih u naučnim časopisima, kao i veći broj naučno-popularnih članaka, stručnih radova, kritika i novinskih tekstova. Koordinisao je i učestvovao u realizaciji nekoliko eduktivnih, kulturnih i naučno-popularnih projekata. Živi i radi u Beogradu i Novom Sadu.

Oblasti akademskog istraživanja: kolektivni identiteti (etnički, nacionalni, pannacionalni, regionalni, verski); politička mitologija; studije nacionalizma; izmišljanje tradicije; konstrukcija slovenstva i slovenskih nacionalizama; etnički, nacionalni i pannacionalni identiteti slavofonih zajednica; kolektivna memorija, kultura sećanja, antropologija smrti i tanatologija.

Ostala polja akademskog interesovanja: politička antropologija; slovenske i balkanske studije; orijentalizam; nacionalizam u arheologiji i politički aspekti arheološke interpretacije; etnogeneza Slovena i ranoslovenska arheologija; kulturna istorija i arheologija Starog istoka; materijalno nasleđe socijalizma; zaštita i prezentacija kulturne baštine.

BIBLIOGRAFIJA

Naučna monografija:

 • Konstrukcija slovenstva u politici i nauci: Stvaranje (sve)slovenskih tradicija, ideološke koncepcije o slovenskom jedinstvu i njihove refleksije. Centar za alternativno društveno i kulturno delovanje. Beograd. 2013. ISBN 978-86-89647-00-6. [COBISS.SR-ID 200157708]. Izvodi recenzenata o knjizi, dostupni su u okviru posebnog pdf dokumenta. Monografija je u elektronskoj verziji dostupna za slobodno preuzimanje na mreži academia.edu, kao i na sajtu CEEOL-a (Central and Eastern European Online Library).

Knjige:

 • Ogledi o prošlosti: Izbor tekstova iz arheologije. Kokoro. Beograd. 2014. ISBN 978-86-89057-20-1. [COBISS.SR-ID 208235788]. Opširnije informacije o knjizi, kao i njen sadržaj, dostupni su u okviru posebnog pdf. dokumenta.

Naučni članci publikovani u časopisima:

Radovi publikovani u zbornicima:

 • „Kratak pregled istorije Velikomoravske”. U Ćirilometodske kulturne tradicije – Zbornik stručnih i naučno-popularnih tekstova, 36-65. Novi Sad: CIKIPM. 2014. ISBN 978-86-89843-00-2 [COBISS.SR-ID 283183367]  Download (.pdf)

Pregledni, stručni i naučno-popularni tekstovi publikovani van naučne periodike:

 • „Promenljivo lice sećanja grada: Ukratko o nastanku i razvoju kulture sećanja kao i o pojedinim aspektima promena u zvaničnoj kulturi sećanja na prostoru Novog Sada i Petrovaradina”. 2017. Tekst je publikovan na sajtu Mapiranje mesta sećanja i kultura sećanja Novog Sada. ISSN (Online) 2620-200X /Integrativni izvor od posebnog značaja za Vojvodinu/  Dostupno Online

 • „Istorijska groblja Novog Sada i Petrovaradina kao prostori sećanja”. 2017. Tekst je publikovan na sajtu Mapiranje mesta sećanja i kultura sećanja Novog Sada. ISSN (Online) 2620-200X /Integrativni izvor od posebnog značaja za Vojvodinu/ Dostupno Online

 • „Odonimi Novog Sada: kratak pregled imena ulica u kontekstu istorijskog pamćenja i kolektivne memorije grada”. 2014. Tekst je publikovan na sajtu Mapiranje mesta sećanja i kultura sećanja Novog Sada. ISSN (Online) 2620-200X /Integrativni izvor od posebnog značaja za Vojvodinu/ Dostupno Online

 • „Nastanak ćirilometodske tradicije / The Emergence of Cyrillo-Methodian tradition”. „Sakralna arhitektura iz vremena Moravsko-panonske misije na prostoru Velikomoravske / Sacral Architecture from the Time of Moravian-Pannonian Mission on the Territory of Great Moravia”. „Hristijanizacija, pismenost i misija Ćirila i Metodija u Velikomoravskoj / Christianisation, Literacy and Mission of Cyril and Methodius Mission in Great Moravia”. „Misterija Metodijevog groba / Mystery of Methodius’s Grave”. „Arheološki lokalitet Mikulčice / Archaeological site Mikulčice”. „Evrokovanica sa likom Ćirila i Metodija / Euro Coin with the image of Cyril and Methodius”. „Temnićki natpis / Temnić Inscription”. 1150.rs  Odrenice publikovane na sajtu projekta Manifestacija “1150” koji je realizovao KC Novog Sada povodom obeležavanja 1150 godina od početka Moravskopanonske misije. Maj 2014.

 • „Imhotep – arhitekta, lekar i mudrac. Prilog proučavanju njegovog istorijskog značaja i kulta”. P.U.L.S.E. Internet magazin za umetnost i kulturu. 2013. Dostupno Online

 • „Nastanak i razvoj izraelićanske države: Opšti prikaz osnovne problematike”. P.U.L.S.E. Internet magazin za umetnost i kulturu. 2013. Dostupno Online

 • „Pojedini aspekti biblijske priče o egzodusu: Kritički osvrt”. P.U.L.S.E. Internet magazin za umetnost i kulturu. 2013. Dostupno Online

Ostali radovi i studije:

 • Prilog proučavanju kolektivnih identiteta Slovaka u Srbiji: grupni identiteti i savremeni oblici identifikacije stanovnika naselja Kovačica. Novi Sad: Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka. 2015. ISBN 978-86-87947-23-8. [COBISS.SR-ID 211600140]. Publikacija je dostupna na sajtu njenog izdavača.

 • „Refleksije slovenstva i pojedini aspekti identifikacijskih odnosa među stanovnicima naselja Stara Pazova: sondažna istraživanja“. Centar za alternativno društveno i kulturno delovanje. Beograd. 2012.

Novinski članci i kritike:

 • Pojedini aspekti ideološke pozadine zvanične kulture sećanja tokom postojanja FNRJ i SFRJ. P.U.L.S.E. Internet magazin za umetnost i kulturu. (18. 4. 2018.) Dostupno Online
 • Ugrožena baština Srbije: Podgrađe Petrovaradinske tvrđave. Dnevni list Danas (2. 9. 2016.) Dostupno Online

 • Zbogom, Mesopotamijo: Kako smo zbog terorizma izgubili neprocenjiv deo civilizacijskog nasleđa. Dnevni list Danas (21. 1. 2016.) Dostupno Online
 • O linearnosti istorije Kine. SRBIJA I KINA – Nezavisni portal posvećen očuvanju i afirmaciji dobrih odnosa Srbije i Kine (12. 1. 2016.) Dostupno Online

 • O nastanku političke mitologije i ideologije koje koristi “Islamska država” – Predskazanje o poslednjem kalifi. Dnevni list Danas (11. 8. 2015.) Dostupno Online

 • Razaranje kulturne baštine čovečanstva na prostoru Iraka i Sirije 1: Ekstremisti brišu prošlost. Dnevni list Danas (31. 3. 2015.) Dostupno Online

 • Razaranje kulturne baštine čovečanstva na prostoru Iraka i Sirije 2: Arheološki kriminal. Dnevni list Danas (1. 4. 2015.)
 • Brisanje prošlosti: Razaranje kulturne baštine na prostoru Iraka i Sirije. UGROŽENA BAŠTINA – Internet portal. (2. 4. 2015.) Dostupno Online

 • “Vojvođanski” politički imaginarijum. Nova srpska politička misao. (27. 11. 2013.)
 • “Vojvođansko pitanje” i istorijski revizionizam. Novi Standard. (1. 11. 2013.)
 • Ćirilični konsenzus “evropljana”, šovinista i “nezavisnih”. Novi Standard. (17. 9. 2013.)

 • Drevni grad Alepo – razaranje kulturne baštine od neprocenjivog značaja. Nova srpska politička misao. (15. 8. 2013.) Dostupno Online

 • Rimske legije na limesu u Gornjoj Meziji: Kratak osvrt. Afirmator – Časopis za umetnost i društvena pitanja. br. 15 (13. 6. 2013.), (Napisano 2007.)

 • Osvrt na pojedine aspekte pseudonaučnih teorija Semira Osmanagića i njegovo navodno otkriće „piramida” u Bosni. E-arhiva tekstova na sajtu Centra za alternativno društveno i kulturno delovanje. 2011. (Napisano 2007.)

Prikazi:

 • Prikaz antropološkog projekta ,,Istraživanje kolektivnih  identiteta vojvođanskih Slovaka: Savremene manifestacije identifikacijskih koncepcija pripadnika slovačke nacionalne manjine”. Ukážka antropologického projektu ,,Výskum kolektívnych  identít Slovákov v Srbsku:  Súčasné prejavy identifikačných  koncepcií príslušníkov slovenskej  národnostnej menšiny”. MAJÁK – Ročenka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov / Godišnjak Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka. br. 6. 2015. pp. 19-21. [COBISS.SR-ID 305261319]

Stručne recenzije i predgovori za knjige:

 • Luterova reformacija i njen uticaj na slovački narod, Doc.ThDr. M, Klátik; Slovačka evangelička a. v. crkva u Srbiji. Novi Sad. 2018.
 • Ogledi o Starom Egiptu, T. Babić (eBook), Bayreuth, 2017.
 • Barke u svakodnevnom životu i religiji Egipta Starog carstva, T. Micković; Centar za alternativno društveno i kulturno delovanje. Beograd, 2014.

KONTAKT

E-mail:  kristijanobsust.cikipm@gmail.com

indexPIN3ec4ab_ae29de316afd4e1ab87a5c479874651f

 

 

 

 


– POČETAK STRANE –