Članci / Articles

 

Slovaks in Serbia: Some elements of their collective identity

Portal Arhiva Vojvodine – ARHIVUM. 2021. ISSN (Online) 2683-4405.

Author: Kristijan Obšust

O karakteristikama grupnih identiteta pripadnika slovačke nacionalne manjine u Republici Srbiji

ARHEON – Časopis Arhiva Vojvodine 3 (3). 2020. pp. 377 – 389.

Autori: Kristijan Obšust i Dr Nebojša Kuzmanović

Prilog proučavanju zvanične kulture sećanja Novog Sada u kontekstu istraživanja antropologije grada

Glasnik Etnografskog instituta SANU. 68 (1). 2020. pp. 131 – 148.

Autor: Kristijan Obšust

O pojedinim problemima vezanim za formiranje i karakteristike kolektivnih identiteta i o oblicima percepcije o kolektivnim i etničkim identitetima u kontekstu arheološke interpretacije

Serbian Studies Research. 10 (1). 2019. pp. 339-359.

Autor: Kristijan Obšust

Fašistički mit o ponovnom rođenju u propagandi Musolinijeve Italije

Dnevni list Danas, 24.11.2016.

Autorka: Danijela Čupić

O nastanku ideologije i političkih mitova koje koristi “Islamska država”. Predskazanje o poslednjem kalifi

Dnevni list Danas, 11.8.2015.

Autor: Kristijan Obšust


– POČETAK STRANE –