Projekti / Projects

 

Aktuelni projekti:

 

MAPIRANJE MESTA SEĆANJA I KULTURA SEĆANJA NOVOG SADA –  Predstavlja višegodišnji projekat posvećen mapiranju, beleženju, interpretaciji i prezentaciji različitih lokacija – mesta kolektivnog sećanja i komemoracije, kao i drugih lokacija koje su bitne za kulturu sećanja, kolektivnu memoriju i identitet grada kao celine. Projekat je pokrenut sa osnovnim ciljem afirmisanja i istraživanja kulture sećanja, negovanja kritičke kulture sećanja, kao i istraživanja različitih formi kolektivne memorije grada. Projekat je pokrenut u junu 2014, godine i do sada je završena realizacija njegove prve faze pod nazivom: Mapiranje mesta sećanja Novog Sada. Prva faza projekta, realizovana je uz pomoć finansijskih sredstava grada Novog Sada i u saradnji sa Kulturnim centrom Novog Sada u periodu između juna 2014. i juna 2015. godine. Trenutno su u toku projektne aktivnosti vezane za drugu fazu projekta pod nazivom Kultura sećanja Novog Sada. Deo sredstava za njenu realizaciju, obezbedio je Sekretarijat za kulturu grada Novog Sada. Druga faza projekta biće realizovana do kraja 2017. godine.  DETALJNIJE.

 

Realizovani projekti:

 

PREZENTACIJA ĆIRILOMETODSKIH KULTURNIH TRADICIJANaučno-popularni projekat posvećen prezentaciji, popularizaciji i istraživanju tema vezanih za različite aspekte ćirilometodske baštine i kulturnih tadicija, realizovan je tokom druge polovine 2013. godine. Osnovni cilj projekta bio je usmeren na povećavanje broja stručnih i naučno-popularnih tekstova na srpskom jeziku koji se odnose na sagledavanje različitih aspekata ćirilometodskih kulturnih tradicija, kao i drugih srodnih tema. DETALJNIJE.


– POČETAK STRANE –