Projekti / Projects

Aktuelni projekti:

 

ANTROPOLOŠKA ISTRAŽIVANJA MEĐUETNIČKIH ODNOSA MEĐU OSOBAMA SLOVAČKE, SRPSKE, UKRAJINSKE I RUMUNSKE NACIONALNE PRIPADNOSTI NA PRIVREMENOM RADU U REPUBLICI SLOVAČKOJ – Projekat se sprovodi na jednoj lokaciji na prostoru Republike Slovačke (naselje: Dunajska Lužna) i posvećen je sagledavanju različitih pitanja koja se odnose na međuetničke odnose, kao i na ekonomske i druge socijalne faktore koji se manifestuju u okviru istraživane mikrolokacije među ispitanicima (stanovnicima i osobama srpske, slovačke, ukrajinske i rumunske nacionalne pripadnosti) koji zbog posla žive i rade u Dunajskoj Lužni. Metodologija: Posmatranje sa učestvovanjem. Prva faza terenskih istraživanja je obavljena u vremenskom periodu od maja do septembra 2018. godine. Projekat je finansiran kroz nekoliko grantova.

 

Realizovani projekti:

 

MAPIRANJE MESTA SEĆANJA I KULTURA SEĆANJA NOVOG SADA – Predstavlja višegodišnji projekat posvećen mapiranju, beleženju, interpretaciji i prezentaciji različitih lokacija – mesta kolektivnog sećanja i komemoracije, kao i drugih lokacija koje su bitne za kulturu sećanja, kolektivnu memoriju i identitet grada kao celine. Projekat je pokrenut sa osnovnim ciljem afirmisanja i istraživanja kulture sećanja, negovanja kritičke kulture sećanja, kao i istraživanja različitih formi kolektivne memorije grada. Projekat je pokrenut u junu 2014, godine i do sada je završena realizacija njegove prve faze pod nazivom: Mapiranje mesta sećanja Novog Sada. Prva faza projekta, realizovana je uz pomoć finansijskih sredstava grada Novog Sada i u saradnji sa Kulturnim centrom Novog Sada u periodu između juna 2014. i juna 2015. godine. Druga faza projekta, pod nazivom Kultura sećanja Novog Sada, realizovana je u drugoj polovini 2017. godine uz finansijsku podršku Sekretarijat za kulturu grada Novog Sada i privatnih donatora. Od januara 2019. godine, otpočela je nova etapa u razvoju projekta čiji je institucionalni nosilac Arhiv Vojvodine.  DETALJNIJE.

 

PREZENTACIJA ĆIRILOMETODSKIH KULTURNIH TRADICIJA – Naučno-popularni projekat posvećen prezentaciji, popularizaciji i istraživanju tema vezanih za različite aspekte ćirilometodske baštine i kulturnih tadicija, realizovan je tokom druge polovine 2013. godine. Osnovni cilj projekta bio je usmeren na povećavanje broja stručnih i naučno-popularnih tekstova na srpskom jeziku koji se odnose na sagledavanje različitih aspekata ćirilometodskih kulturnih tradicija, kao i drugih srodnih tema. DETALJNIJE.


– POČETAK STRANE –