Izdavačka delatnost / Publishing Activities


ĆIRILOMETODSKE KULTURNE TRADICIJE: Zbornik stručnih i naučno-popularnih tekstova

Page_1

 

Godina izdanja: januar 2014.

Urednik zbornika: M. Đorđević

Tiraž: 300.

A5, str. 85. broš povez, ćirilica-latinica.

ISBN 978-86-89843-00-2 ; COBISS.SR-ID 283183367 ; UDK 003.349(082)

 

Zbornik predstavlja zbirku naučno-popularnih i stručnih autorskih tekstova, kao i prevoda, koji se tematski odnose na različite aspekte problematike koja je u vezi sa ćirilometodskim kulturnim tradicijama. Zbornik je publikovan u kontekstu aktivnosti na realizaciji naučno-popularnog projekta Prezentacija ćirilometodskih kulturnih tradicija i u njemu je objavljeno pet autorskih članaka, kao i dva prevoda. U skladu sa ciljevima projekta vezanim za što širu popularizaciju tema vezanih za ćirilometodske kulturne tradicije, objavljeni tekstovi nisu koncipirani kao naučni radovi iz razloga da bi bili adekvatni i prijemčivi široj čitalačkoj publici, a ne samo akademskoj zajednici. U tom kontekstu, prilikom pisanja članaka autori nisu pretendovali da iznose nekakve nove zaključke, već isključivo da prikažu najosnovnije aspekte istraživanih tema. Zbornik je pored štampanog izdanja, dostupan i u e-formatu.


– POČETAK STRANE –