Prezentacija ćirilometodskih kulturnih tradicija

Naučno-popularni projekat Prezentacija ćirilometodskih kulturnih tradicija, posvećen prezentaciji, popularizaciji i istraživanju tema vezanih za različite aspekte ćirilometodske baštine i kulturnih tradicija, realizovan je tokom druge polovine 2013. godine. Osnovni cilj projekta bio je usmeren na povećavanje broja stručnih i naučno-popularnih tekstova na srpskom jeziku koji se odnose na sagledavanje različitih aspekata ćirilometodskih kulturnih tradicija, kao i drugih srodnih tema.

U sklopu aktivnosti na projektu, publikovan je tematski zbornik radova u štampanom, kao i u elektronskom formatu u kome je objavljeno pet autorskih članaka koji su napisani u sklopu realizacije projekta. Pored toga, u zborniku su publikovana i dva starija teksta koja su prevedena sa ruskog na srpski jezik a koja su prvi put objavljena 2011. godine u stručnom zborniku Kirillica: ot vozniknoveniя do naših dneй. U skladu sa ciljevima projekta vezanim za što širu popularizaciju tema vezanih za ćirilometodske kulturne tradicije, objavljeni autorski tekstovi nisu koncipirani kao naučni radovi iz razloga da bi bili adekvatni i prijemčivi široj čitalačkoj publici, a ne samo akademskoj zajednici. Iako prilikom pisanja članaka autori nisu pretendovali da iznose nekakve nove zaključke, već isključivo da prikažu najosnovnije aspekte istraživanih tema, naučna utemeljenost tekstova je apsolutno neupitna, tj. na adekvatnom stručnom nivou. Potrebno je napomenuti da ni jedan od tekstova publikovanih u zborniku nije usmeren na istraživanje kompleksnih procesa izmišljanja, odnosno stvaranja ćirilometodskih tradicija. Odnosno, s obzirom na naučno-popularnu koncepciju projekta koja je bila bazirana na prezentaciju predstavljenih tema, nije se težilo analiziranju procesa mitizacija koji su doprineli stvaranju ćirilometodskih kulturnih tradicija.

Novi Sad

Projekat je realizovan uz podršku Saveta za kulturu Skupštine grada Novog Sada u jubilarnoj godini obeležavanja 1150. godišnjice od početka Panonske (Moravske) misije, koju je UNESKO proglasio godinom ,,Ćirila i Metodija”. 


– POČETAK STRANE –