Mapiranje mesta sećanja i kultura sećanja Novog Sada

Projekat Mapiranje mesta sećanja i kultura sećanja Novog Sada predstavlja višegodišnji projekat posvećen mapiranju, beleženju, interpretaciji i prezentaciji različitih lokacija – mesta kolektivnog sećanja i komemoracije, kao i drugih lokacija koje su bitne za kulturu sećanja, kolektivnu memoriju i identitet grada kao celine. Projekat je pokrenut sa osnovnim ciljem afirmisanja i istraživanja kulture sećanja, negovanja kritičke kulture sećanja, kao i istraživanja različitih formi kolektivne memorije grada.

U pravcu ostvarivanja postavljenih ciljeva, krajem 2014. godine u sklopu realizacije prve faze projekta, kreirana je i pokrenuta internet prezentacija koja je u potpunosti posvećena različitim segmentima istraživane tematike. U tom kontekstu, sajt www.kulturasecanja.com sa posebno oformljenom i jedinstveno koncipiranom bazom podataka nastalom procesom mapiranja, kao i sa drugim sadržajima koji se nalaze na njemu, predstavlja osnovni rezultat aktivnosti na realizaciji projekta. Svi sadržaji koji su dostupni na zvaničnom sajtu projekta, odnose se na različite aspekte tematike vezane za kulturu sećanja i kolektivnu memoriju grada i kao takvi ujedno doprinose afirmaciji ovih tema na opštem nivou. Odnosno, baza podataka i ostali sadržaji koji su dostupni na sajtu omogućavaju posetiocima da se kroz čitav niz kritički predstavljenih podataka i edukativno koncipiranih tekstova upoznaju sa mestima sećanja i lokacijama oficijalne komemoracije na prostoru Novog Sada.

Uzimajući u obzir širinu i kompleksost analiziranih tema, složenost metodološkog postupka interdisciplinarnih istraživanja i procesa mapiranja, kao i uslovljenu dinamiku realizacije, projekat je višegodišnji i realizuje se etapno. Centar je do januara 2019. godine, bio institucionalni nosilac projekta. Od ovog preioda, realizaciju projekta je preuzeo novi institucionalni nosilac, Arhiv Vojvodine.

Detaljnije informacije o koncepciji projekta, dostupne su na njegovom zvaničnom sajtu.


– POČETAK STRANE –